Get Adobe Flash player
Home "Kadra Przyszłości"

PROJEKT "KADRA PRZYSZŁOŚCI"


Projekt „Kadra przyszłości” realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum
Pracodawców w Kielcach
wspófinansowany z w ramach Działania 8.1.1. PO KL
na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Wzrost zdolności adaptacyjnej i konkurencyjności 32  Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego poprzez dostosowanie i podniesienie
kwalifikacji kadr (150 osób) do potrzeb wynikających z  rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej oraz planów rozwojowych firm i/lub planów działań antykryzysowych w firmach.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Podniesienie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w  zakresie prac konstrukcyjnych,
certyfikacji energetyczneji kosztorysowania w budownictwie i branżach pokrewnych.

2. Podniesienie kompetencji kadr w zakresie BHP oraz zarządzania przedsięwzięciami
gospodarczymi z wykorzystaniem metody zarządzania przez jakość.

3. Podniesienie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy
oraz ich efektywnego wydatkowania.

4. Wzmocnienie pozycji zawodowej w firmie przeszkolonych pracowników.


ADRESACI  PROJEKTU:

Grupą docelową projektu są wyłącznie pracownicy (150 osób) wymienionej niżej mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę
na terenie województwa świętokrzyskiego:

1.    Onyx  Sp. z o.o. Kielce
2.    Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Kielce
3.    Hotel Elita, Kielce
4.    PPiM  „Promont- Serwis”, Sitkówka Nowiny,
5.    Towarzystwo Inwestycyjne NOMA  Sp. z o.o. Kielce
6.    PPT Drotex Sp. z o.o. Kielce
7.    Betonchem  PBP Sp. z o.o.
8.    Test  Sp. z o.o. Kielce
9.    PP-H-I  CONSTANS, Piekoszów
10.    Długosz Auto-Center, Kielce
11.    Lumen COMPLEX, Kielce
12.    PPT Drog-Met  Dziopa i Spółka, Kielce
13.    PPU Techmex, Kielce
14.    Pracownia Golem , Kielce
15.    Fabet  S.A. Kielce
16.    ZP Duet , Kielce
17.    ADIR PPHU Sp. z o.o. Kielce
18.    PPU Helarem, Kielce
19.    PGOK Sp. z o.o. Kielce
20.    Hydrogeotechnika  Sp. z o.o. Kielce
21.    DIOTRAN , Kielce
22.    AWANS, Kielce
23.    Bukowa S.A. Zagórze
24.    PHT SUPON Sp. z o.o. Kielce
25.    PPH SKAT, Kielce
26.    FART Sp. Z o.o.
27.    ŚPRD TRAKT Sp. z o.o.
28.    Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
29.    Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Kielce
30.    MPK Sp. z o.o. Kielce
31.    ZPW Trzuskawica  S.A. Sitkówka Nowiny
32.    Morawica SA, Morawica

SZKOLENIA:

- AutoCAD+AutoDESK3DSMAX- 2 edycje x 130 godz. w grupach 10-osobowych
Program szkolenia certyfikowany przez AUTODESK, zakończony uzyskaniem międzynarodowego
certyfikatu AUTODESK (pod warunkiem zdania egzaminu)  honorowanego w obszarze
certyfikowania EMEA uprawniającego do wykonywania zawodów z zastosowaniem programu.

- Pełnomocnik Jakości TUV -2 edycje x 84 godz. w grupach 10-osobowych
Szkolenie certyfikowane przez TUV-Technischer Überwachungs-Verein (Związek Kontroli Technicznej)
zakończone uzyskaniem certyfikatu Pełnomocnika Jakości TUV (pod warunkiem zdania egzaminu)
uprawniającego do pracy na samodzielnym stanowisku odpowiedzialnym za badania zgodności
procedur z wymaganiami standardów norm serii ISO 9000,9001,9002.

- Kosztorysant - 2 edycje x 130 godz.  w grupach 10-osobowych
Program szkolenia opracowany na podstawie treści programowych obowiązujących na studiach
technicznych, zakończone uzyskaniem świadectwa w tej specjalności wydanego przez 
egzaminatora z Politechniki Świętokrzyskiej (pod warunkiem zdania egzaminu).