Get Adobe Flash player
Home O nas

O NAS

Witamy na stronie Multiedukator Sp. z o.o. i zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
Tworzymy profesjonalny zespół specjalistów przygotowanych do świadczenia usług
w zakresie szkoleń, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz
pozyskiwania dotacji unijnych.

Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie podczas wdrażania projektów finansowanych z funduszy
i programów przedakcesyjnych: PHARE 2001, 2002, 2003, Spójność Społeczno-Gospodarcza,
Rozwój Zasobów Ludzkich
, a następnie – po wejściu Polski do Unii Europejskiej – przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programów:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR),

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,

- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

- Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.


Obecnie realizujemy projekty w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z:

- Stowarzyszeniem Forum Pracodawców w Kielcach


- Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach


- Regionalna Izbą Przemysłowo- Handlową w Gliwicach