Get Adobe Flash player
Home

24.02.2015

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Uprzejmie informujemy, że poszczególne grupy uczestniczące w projekcie "Kaganek Nadziei”
mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na n/w liczbę miesięcy:
I grupa – 5 miesięcy
II grupa – 4 miesiące,
III i IV grupa - 3 miesiące,
V grupa – 2 miesiące,
VI grupa i kolejne nie będą miały możliwości wnioskowania o przedłużone wsparcie pomostowe.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 30 DNI KALENDARZOWYCH przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.