Get Adobe Flash player
Home

30.06.2015

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych przez Multiedukator - zobacz


 

12.03.2015

 

WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B
dotyczące osób, które złożyły formularze rekrutacyjne do 28-02-2015
w ramach projektu "KAGANEK NADZIEI”

Przedstawiamy wyniki naboru do projektu:


* Załącznik nr 1 do protokołu komisji - pobierz plik


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szkolenie "OTWIERAMY WŁASNĄ FIRMĘ"
dla VI i VII grupy odbędzie się w dniach od 17 do 19 marca 2015r. w godz. od 9:00 do 16:00.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu.


Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego,

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A.

 

 


 

24.02.2015

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Uprzejmie informujemy, że poszczególne grupy uczestniczące w projekcie "Kaganek Nadziei”
mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na n/w liczbę miesięcy:
I grupa – 5 miesięcy
II grupa – 4 miesiące,
III i IV grupa - 3 miesiące,
V grupa – 2 miesiące,
VI grupa i kolejne nie będą miały możliwości wnioskowania o przedłużone wsparcie pomostowe.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 30 DNI KALENDARZOWYCH przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 


 

16.02.2015


NOWE TERMINY REKRUTACJI

Multiedukator Sp. z o.o. wprowadza nowy terminy rekrutacji dotyczącej bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą: VII grupa: do 28.02.2015r.

Aneks nr 3 do regulaminu rekrutacji - pobierz plik


16.02.2015


Wyniki rekrutacji w ścieżce B
dotyczące osób, które złożyły formularze rekrutacyjne do 30.01.2015 w ramach projektu "Kaganek Nadziei”

Przedstawiamy wyniki naboru do projektu:

 

* Załącznik nr 1 do protokołu komisji - pobierz plik


 

08.01.2015


PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Uczestnik projektu w piątym miesiącu prowadzenia swojej działalności gospodarczej może złożyć
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ
30 DNI KALENDARZOWYCH przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być składane zgodnie
ze wzorem: pobierz plik


 

30.12.2014


INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW

DLA V GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KAGANEK NADZIEI"

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny Biznesplanów
z dnia 19 grudnia 2014 r. lista złożonych biznesplanów rekomendowanych do otrzymania
dofinansowania w ramach projektu nie uległa zmianie. Środki finansowe na założenie własnej
firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania
środków finansowych.

Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze
Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 60, pok. 103, 28-100 Busko-Zdrój
do dnia  9 STYCZNIA 2015 r.


 

22.12.2014

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW składanych do 12.12.2014
dla V GRUPY w ramach projektu „KAGANEK NADZIEI”

Zał. Nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji oceny Biznesplanów.
Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:

- pobierz plik