Get Adobe Flash player
Home

25.08.2014


Uprzejmie informujemy, że szkolenie "Otwieramy własną firmę" realizowane w ramach projektu "Kaganek nadziei" odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia 2014 r. w godz. 9:00 do 16:00.  W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu - pobierz listę.

Miejsce szkolenia:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH im. prof. EDWARDA LIPIŃSKIEGO
ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce, sala 427, IV piętro 

20.08.2014

1. Multiedukator Sp. z o. o. informuje o zakończeniu naboru na szkolenia w ramach projektu Dzielni Ludzie

2. Multiedukator Sp. z o. o. poszukuje lektora do sportu reklamowego

3. Multiedukator sp. z o.o. ul.1 Maja 134/1  25-614 Kielce  w związku z realizacją projektu   pn. „Kaganek Nadziei” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki , działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie świętokrzyskim ogłasza nabór na stanowisko Psychologa - pobierz załącznik


 

08.08.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU "KAGANEK NADZIEI"


ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU DOTYCZĄCYM BEZZWROTNEJ DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁ.


WPROWADZA SIĘ DWA TERMINY REKRUTACJI:

I Grupa- DO 14.08.2014 r.

II Grupa- DO 08.09.2014 r.


Spośród zgłoszonych wniosków o udzielenie dotacji (100) wyłoniona
zostanie Grupa 75 osób, które otrzymają wsparcie w postaci dotacji po 40 000,00 zł.

UWAGA:

W FORMULARZU REKRUTACYJNYM – ŚCIEŻKA B, CZĘŚĆ II PROSIMY
O UWZGLĘDNIENIE W PLANOWANYCH WYDATKACH WKŁADU
WŁASNEGO W WYSOKOŚCI MIN. 15% ,TJ. KWOTY 7 058,82 ZŁ.
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH WYDATKÓW W BUDŻECIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA POWINNA WYNOSIĆ: MIN. 47 058, 82 ZŁ.


 

13.02.2014

INFORMACJA

W wyniku postępowania wyboru wykonawcy według  zasady konkurencyjności na wybór dostawcy usług cateringowych w ramach projektu „Dzielni Ludzie”, Multiedukatoor Sp. z o. o. informuje, że wybrano ofertę Restauracji „Czardasz”.


 

29.01.2014

INFORMACJA

Multiedukator Sp. z o.o  zaprasza do złożenia oferty na dostawcę usług cateringowych w ramach
projektu „ DZIELNI LUDZIE”. Oferty należy składać do dn. 12.02.2014r., do godz. 14.00, na adres:

Multiedukator Sp. z o.o
ul. 1-go Maja 134
25-614 Kielce.


Dokumenty do pobrania.


 

08.07.2013

INFORMACJA

Firma Multiedukator Sp. z o.o. prowadzi szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu
Pracownik Ochrony w dniach od 08.07.2013 do 30.08.2013.


 

08.04.2013

INFORMACJA

Multiedukator  Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykładowcę szkolenia „LABVIEW”
w ramach projektu „Nowe Technologie dla MSP”, zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Oferty należy składać do dnia 22.04.2013 na adres:

Multiedukator Sp. z o. o., ul.1-go Maja 134, 25-614 KielceDokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik