Get Adobe Flash player
Home

18.09.2014


Multiedukator Sp. z o.o  zaprasza do złożenia OFERTY CENOWEJ
W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
"Indywidualne konsultacje psychologiczne” w ramach projektu "KAGANEK NADZIEI”.

Informujemy, że ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Multiedukator Sp. z o.o, 25-614 Kielce, ul. 1-Maja 134/1  do 23.09.2014 r. do godziny 9:00.

Pobierz plik


 

17.09.2014


WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY
FORMULARZE REKRUTACYJNE  DO 08.09.2014 W RAMACH PROJEKTU
"KAGANEK NADZIEI”

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu:
* Załącznik nr 1 do protokołu komisji -  pobierz plik


 

17.09.2014


Uprzejmie informujemy, że szkolenie "Otwieramy własną firmę"
realizowane w ramach projektu "Kaganek nadziei" odbędzie się
w dniach 22-24 września 2014r. w godz. od 9:00 do 16:00.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu,
które złożyły formularze rekrutacyjne w terminie do 8 września 2014r.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego,
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, sala 427 IV piętro

 


 

16.09.2014


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW SKŁADANYCH DO 08.09.2014
W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI"

Przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały poddane ocenie merytorycznej na posiedzeniu
Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 15.09.2014r. - pobierz plik


 

09.09.2014


Multiedukator Sp. z o. o. wprowadza nowy termin rekrutacji dotyczącej bezzwrotnej dotacji
na działalność gospodarczą do 30.09.2014 

08.09.2014


Multiedukator Sp. z o. o. informuje o zamknięciu naboru na 2 grupę dotyczącej bezzwrotnej
dotacji na działalność gospodarczą.

 


 

03.09.2014

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW dla I grupy uczestników projektu "KAGANEK NADZIEI”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 8 września 2014.
Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00. Biznesplany powinny zostać złożone w 2 egz.
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
Biznesplan musi być zaparafowany na każdej stronie i czytelnie podpisany.

Dokumenty składane są przez uczestników projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty,
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera na adres biura Ośrodka Promowania
Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 103 lub biura
Multiedukatora sp. z o.o., ul. 1 maja 134/1, 25-614 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów
uznaje się datę ich wpływu do biura Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Busku - Zdroju lub
do biura Multiedukatora sp. z o.o.