Get Adobe Flash player
Home

16.12.2014

Harmonogram zjazdów na kierunkach:
Zarządzanie i Audyt, Gerontologia społeczna, Doradztwo zawodowe, edukacyjne
i coaching kariery, realizowanych w ramach projektu ,,KAGANEK NADZIEI”
- pobierz plik


 

10.12.2014

Zmiana w regulaminie do projektu "Kaganek Nadziei" ścieżka B dotyczącym bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą.

Aneks nr 1 - pobierz plik

 


 


10.12.2014

Multiedukator Sp. z o.o. wprowadza nowy terminy rekrutacji dotyczącej bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą: VI grupa: do 31.12.2014r.

Aneks nr 2- pobierz plik

 


 

20.10.2014

Multiedukator Sp. z o.o  informuje o wyborze wykładowcy szkolenia Wizaż.

Wykładowcą szkolenia Wizaż w ramach projektu ,,Kaganek Nadziei" została Pani Anna Saternus.


07.10.2014

 

Multiedukator Sp. z o.o. wprowadza dwa terminy rekrutacji dotyczącej bezzwrotnej
dotacji na działalność gospodarczą:

IV grupa: do 15.10.2014r.
V grupa: do 31.10.2014r.

 


 

07.10.2014

Zmiana w regulaminie do projektu "Kaganek Nadziei" ścieżka A
dotyczącym studiów podyplomowych.
Wprowadza się nowy termin rekrutacji na studia podyplomowe do 31.10.2014r.


01.10.2014

 

Multiedukator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla wykładowców
na przeprowadzeniu Szkolenia Wizaż w ramach projektu "Kaganek Nadziei",
zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oferty należy składać do dnia 17.10.2014 r. na adres:
Multiedukator Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 134/1, 25-614 Kielce

Pobierz plik 

01.10.2014

Multiedukator Sp. z o.o  informuje o wyborze wykonawców W PROWADZONYM

ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI "Indywidualne konsultacje psychologiczne”

w ramach projektu "KAGANEK NADZIEI”.

Wykonawcami usługi zostały:

Pracownia NATA Doradztwo, Szkolenia, Edukacja Małgorzata Borkowska - Rumas

Pracownia Szkoleń i Rozwoju COMPETENS Natalia Brzoza

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Cedro

 


 

26.09.2014

Termin składania biznesplanów dla ii grupy uczestników projektu "Kaganek Nadziei”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem
8 października 2014r. Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00.
Biznesplany powinny zostać złożone w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być zaparafowany na każdej
stronie i czytelnie podpisany.

 


 


26.09.2014

Rozliczanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach
projektu "Kaganek Nadziei”


Każdy Uczestnik projektu "Kaganek Nadziei”, który otrzymał wsparcie finansowe
na założenie własnej firmy oraz wparcie pomostowe ma obowiązek ich rozliczenia.

W tym celu przedkłada dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:


Wsparcie finansowe:

* Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem - pobierz plik

* Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany
ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych - pobierz plik

* Deklarację pochodzenia sprzętu - pobierz plik

Wsparcie pomostowe:

* Zestawienie poniesionych wydatków dot. wsparcia pomostowego - pobierz plik


 

22.09.2014

Informacja o ostatecznych wynikach oceny biznesplanów.

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny
Biznesplanów z dnia 15 września 2014r. lista złożonych biznesplanów rekomendowanych
do otrzymania dofinasowaniaw ramach projektu nie uległa zmianie i przedstawia
się następująco:  pobierz plik

 


 

19.09.2014


Multiedukator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej
na przeprowadzeniu studiów podyplomowych w ramach projektu "Kaganek Nadziei",
zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oferty należy składać do dnia 03.10.2014 r. na adres:
Multiedukator Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 134/1, 25-614 Kielce

Pobierz plik