KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

1. Kamertony w pracy pedagogicznej z osobami autystycznymi i niepełnosprawnymi. Terapia dźwiękiem. Cena od osoby 2500 zł (40 godzin) Program szkolenia zastrzeżony jest prawami autorskimi!
2. Integracja sensoryczna. Cena od osoby 1500 zł (40 godzin)
3. Zastosowanie elementów medycyny fizykalnej w pracy z osobami autystycznymi i niepełnosprawnym. Cena od osoby 2500 zł (40 godzin) Program szkolenia zastrzeżony jest prawami autorskimi!
4. Choreografia w pracy pedagogicznej. Cena od osoby 1600 zł (40 godzin)
5. Wizualizacja, trening relaksacyjny i metafora jako narzędzia terapeutyczne. Cena od osoby 1200 zł (40 godzin) Program szkolenia zastrzeżony jest prawami autorskimi!

Szkolenia wyjazdowe dla kadry zarządzającej

1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce. - ZAKOPANE - Cena od osoby 1350 zł (16 godzin)
2. Zarządzanie czasem. Cena od osoby 1000 zł (16 godzin)
3. Zarządzanie personelem. Cena od osoby 1300 zł (20 godzin)

Szkolenia dla inżynierów i techników

1. AutoCAD. Cena od osoby 3200 zł (105 godzin)
2. SolidWorks. Cena od osoby 5800 zł (88 godzin)
Copyright ©2019 CKU, All Rights Reserved.